Beskrivning

Grindarna fungerar oavsett om golvet är i högt/lågt läge