Beskrivning

Går att ändra golv höjden på Enyaqen.Grindarnas fästen blir då anpassade till detta.