Beskrivning

Grindarna passar oavsett bagagerumsgolvets höjd.