Beskrivning

Passar även till hybridmodellen utan ellucka