Beskrivning

Passar även till hybridmodellen med ellucka