Beskrivning

Finns i utförande reservhjul/utan reservhjul